Woord van de voorzitter


Best vrienden,


Vorig jaar had ons eerste nationale clubrit plaats. Op 26 augustus mochten we maar liefst zo'n 160 enthousiaste Vespisti ontvangen in onze Vlaamse velden. Dankzij de inzet van onze leden en de samenwerking met feestcomité St Jan, was de In Flanders Fields rit een succes die naar meer doet smaken.

De Belgium Vespadays vallen dit jaar echter in ons weekend en daarom werd beslist een jaartje over te slaan zodat we niet in hun vaarwater komen. 


Op onze pagina Ritten vind je de planning voor dit jaar. We houden jullie op de hoogte van het nieuws via de whatsapp en de messenger groep. Hopelijk mogen we jullie verwelkomen op enkele ritten.


Het lidgeld blijft behouden op 26 Euro en leden die goesting hebben om er dit jaar bij te zijn, kunnen dit bedrag overschrijven op rekening van Vespa Club Ieper BE41 0018 7028 7110 met de vermelding van uw naam en "lidgeld VCI 2024".


Alvast een voorspoedig en veilig 2024 in name van alle clubleden, groetjes


Henry


VOORZITTER


Henry Masquelin

RIT MANAGER


Christophe Michiel

VICE-VOORZITTER


Jose Dequeker

PR


Christophe Onraet

SECRETARIS


Jan Odul

PENNINGMEESTER


Jose Dequeker